Friday, Aug 06th

Last update01:55:16 AM GMT

You are here: VLXD Sắt, Thép, Tôn Thép xây dựng

Thép xây dựng

Thep xay dungBảng kích thước thép thép xây dựng

Thông số, kích thước sản phẩm thép xây dựng

Bảng kích thước thép xây dựng (thép trơn, thép gai)

 • Sắt cuộn 6
 • Sắt cuộn 8
 • Sắt cuộn 10
 • Sắt gân 10
 • Sắt gân 12
 • Sắt gân 14
 • Sắt gân 16
 • Sắt gân 18
 • Sắt gân 20
 • Sắt gân 22
 • Sắt gân 25
 • Sắt gân 28
 • Sắt gân 32
 • Sắt trơn 12
 • Sắt trơn 14
 • Sắt trơn 16

Sat thep xay dung

NoiThatPhong - Theo NoiThatPhong.Com

Tin tức, Bài viết liên quan: