Friday, Aug 06th

Last update01:55:16 AM GMT

You are here: VLXD Sắt, Thép, Tôn Thép lá

Thép lá

Thep laBảng kích thước, loại thép

Thông số, kích thước sản phẩm thép

Các sản phẩm thép lá tiêu chuẩn

  • Nga GOST 1050-88 08K
  • Nga GOST 1050-88 08YU
  • Nga GOST 1050-88 CT3,CT3C
  • Nhật JIS G3141 SPC C
  • Nhật JIS G141 SPCC
  • Nhật JIS G141 SPCC 2.4, 8
  • Nhật JIS G141 SPCD
  • Nhật JIS G141 SPCE

Sat thep la

NoiThatPhong - Theo NoiThatPhong.Com

Tin tức, Bài viết liên quan: