Friday, Aug 06th

Last update01:55:16 AM GMT

You are here: VLXD Sắt, Thép, Tôn Thép tấm

Thép tấm

Thep tamBảng kích thước thép tấm

Thông số, kích thước sản phẩm thép tấm

Bảng kích thước thép tấm

  • 1250x2500 cm
  • 1500x6000 cm
  • 2000x6000 cm
  • 2030x6000 cm
  • 2000x12000 cm
  • 2030x12000 cm
  • 2500x12000 cm

Sat thep tam

NoiThatPhong - Theo NoiThatPhong.Com

Tin tức, Bài viết liên quan: