Friday, Aug 06th

Last update01:55:16 AM GMT

You are here: VLXD Sắt, Thép, Tôn Thép hộp

Thép hộp

Thep hop vuongBảng kích thước thép hộp vuông, Bảng kích thước thép hộp chữ nhật

Thông số, kích thước sản phẩm thép hộp

Bảng kích thước thép hộp vuông

 • 14x14 cm
 • 16x16 cm
 • 20x26 cm
 • 25x25 cm
 • 30x30 cm
 • 38x38 cm
 • 40x40 cm
 • 50x50 cm
 • 60x60 cm
 • 75x75 cm
 • 90x90 cm

Sat thep hop vuong

Bảng kích thước thép hộp chữ nhật

 • 10x20 cm
 • 13x26 cm
 • 20x40 cm
 • 25x50 cm
 • 30x60 cm
 • 30x90 cm
 • 40x80 cm
 • 45x90 cm
 • 50x100 cm
 • 60x120 cm

Sat thep hop vuong

NoiThatPhong - Theo NoiThatPhong.Com

Tin tức, Bài viết liên quan: