Friday, Aug 06th

Last update01:55:16 AM GMT

You are here: Dịch vụ Thi công Xây dựng

Dịch vụ Tư vấn và Thi công Xây dựng:

Bạn lo lắng về thiết kế, thi công và xây dựng nhà, bạn lo lắng về thời gian kéo dài của công trình, với gói sản phẩm này, chúng tôi sẽ giúp bạn từ khi khởi công cho đến hoàn thành!

  • Bước 1: Lập phương án thiết kế
  • Bước 2: Khảo sát địa chất công trình
  • Bước 3: Thiết kế kỹ thuật thi công
  • Bước 4: Lập dự toán
  • Bước 5: Giám sát kỹ thuật, nhân công và vật tư
  • Bước 6: Hoàn tất và bảo hành thi công.

NoiThatPhong